Debt Collection Agency L.L.C. (më tej “DCA”) është një kompani që ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të grumbullimit të borxheve, shërbime gjyqësore dhe shërbime të lidhura për kompanitë dhe korporatat që kërkojnë një marrëdhënie afatgjatë me ofruesit e tyre të shërbimit. DCA ka një filozofi të përgjithshme të bashkëpunimit me klientët tanë, pavarësisht nga madhësia.Ne sigurojmë transparencë të plotë në të gjitha fushat e veprimit.

DCA ofron një gamë të gjerë të shërbimeve në fushat e menaxhimit të arkëtueshmeve, me prirje për të treguar performancë superiore në secilin portofol që do të jenë të angazhuar.

Kompania jonë mund të mos ketë emrin e markës, por ne ju sigurojmë ju se ajo ka persona të kualifikuar dhe me përvojë në fushat përkatëse.

Në DCA ne besojmë në dhënien e zgjidhjeve fleksibile të shërbimit. Shërbimet tona mund të personalizohet që ti përshtaten nevojave individuale të secilit klientit

“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

— Richard James Molloy