Sherbimet ne fushen e menagjimit të të arkëtueshmeve

Mbledhja e borxheve

Përfaqësimi gjyqësor për rastet e dërguara në procedurë ligjore për mbledhje të borxheve

Shërbime dhe konsulencë ligjore për kompanitë dhe korporatat në fusha të ndryshme te së drejtës, si ligje në fushën civile, ligjet në fushën komerciale, ligjet në fushën e korporatave, themelimin e kompanive, ligjet në fushën bankare, pronës intelektuale dhe ligjin e punës.