Debt Collection Agency L.L.C. (më tej “DCA”) është një kompani që ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të grumbullimit të borxheve, shërbime gjyqësore dhe shërbime të lidhura për kompanitë dhe korporatat që kërkojnë një marrëdhënie afatgjatë me ofruesit e tyre të shërbimit. DCA ka një filozofi të përgjithshme të bashkëpunimit me klientët tanë, pavarësisht nga madhësia.Ne sigurojmë transparencë të plotë në të gjitha fushat e veprimit.

Partnerët

Sherbimet ne fushen e menagjimit të të arkëtueshmeve

Mbledhja e borxheve

Përfaqësimi gjyqësor për rastet e dërguara në procedurë ligjore për mbledhje të borxheve

Departamenti I Call Center

Departamenti I përfaqësimeve gjyqësore

Departamenti I agjentëve në teren

-DCA ka një ekip të pregaditur dhe me përvojë. Ne kemi një ekip të jashtëzakonshëm të negociatorëve të cilët janë të pasionuar pas punës së tyre.

– Menagjmenti ekzekutiv I DCA ka një përvojë të kombinuar ligjore dhe në fushën e kolektimeve te borxheve, fakt I cili u jep siguri partnerëve tanë se problemet në kthimin e të arkëtueshmeve të tyre do të trajtohen në mënyrë të përshtatshme.

– Objektivi I DCA është që të sigurojmë një mjedis cilësor të mësuarit për stafin tonë në mënyrë që të integrohen me klientët tanë kudo që të jetë e mundur për të siguruar një zgjidhje krejtësisht përshtatshme të menaxhimit me kërkesat ekzistuese dhe të ardhshme tuaj të arkëtueshme.

– Menagjmenti ynë është I vetëdijshëm se përfaqëson kompanitë e partnerëve tanë. Si rezultat I kësaj ne gjithmon kujdesemi që të veprojmë në kuadër të kufijëve të lejuar ligjor dhe etik. Pajtueshmëria është me rëndësi për ne po aq sa është edhe për ju. Ne jemi të përkushtuar fuqishëm që të kujdesemi për emrin dhe reputacionin e kompanive të parterëve tanë.

Na Kontaktoni